Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz psychoterapii psychodynamicznej.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z trudnościami życiowymi, przewlekłymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi (psychozy, zaburzenia nastroju, lękowe, stresowe pourazowe, zaburzenia osobowości), z pacjentami z podwójną diagnozą, z osobami zmagającymi się z lękiem, w kryzysie i po doświadczeniach traumatycznych.
Udziela pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom dotkniętym problemem mobbingu, pracoholizmu, wypalenia zawodowego, przewlekłego stresu. Oferuje intensywną krótkoterminową psychoterapię psychodynamiczną, szczególnie dla osób zmagających się z lękiem.
Pracuje terapeutycznie z młodzieżą pomagając w radzeniu sobie z kryzysami rozwojowymi, rodzinnymi, relacyjnymi, trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. Prowadzi psychoedukację i warsztaty dla rodziców i wychowawców.