Ośrodek SPCh

Doktor nauk humanistycznych, absolwent filozofii i psychologii klinicznej na UAM w Poznaniu. Specjalista uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończył Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, szkolenia w zakresie uzależnień czynnościowych (hazard, internet, seks) oraz czteroletni kurs terapii analitycznej Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Pracuje w podejściu psychodynamicznym korzystając także z innych nurtów psychoterapeutycznych dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb klienta. Prowadzi terapię indywidualną m. in. z osobami z zaburzeniami osobowości, nerwicowymi, przeżywającymi trudności w związkach, relacjach z ludźmi.
Udziela pomocy osobom nadużywającym alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osobom uzależnionych od hazardu, internetu i innych czynności. Pracuje także z bliskimi osób uzależnionych, których związki uległy destrukcji spowodowanej uzależnieniem, a które pragną zatrzymać ten niszczący proces.