Ośrodek SPCh

psycholog, pedagog, certyfikowany diagnosta i terapeuta metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej), trener rozwoju osobistego, terapeuta rodzin (dorosłych oraz dzieci i młodzieży). Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, nieśmiałości (w tym mutyzmu wybiórczego). Prowadzi terapię osób znajdujących się w kryzysie rozwojowym, jak i sytuacyjnym. Świadczy pomoc rodzinom w aspekcie rozwiązywania konfliktów, budowania i wzmacniania relacji oraz rozwoju efektywnej komunikacji.