50 minut

80 zł

60 minut

100 zł

90 minut

140 zł

120 minut

170 zł

60 minut

120 zł

90 minut

160 zł

120 minut

200 zł

90 minut

60 zł / osoby

120 minut

70 zł / osoby

CO OTRZYMASZ I ZA ILE

CENNIK

Uczestnik terapii indywidualnej lub w parach, zobowiązany jest do powiadomienia o zmianie terminu lub odwołania go, najpóźniej 24 godziny przed terminem. W innej sytuacji zobowiązany jest do zapłaty za nieodbytą sesję.

Istnieje możliwość bezpłatnych konsultacji u każdego specjalisty. Decyzja o przyjęciu na zasadach wolontaryjnych czyli pro bono leży każdorazowo w gestii zespołu.

50 minut

130 zł

60 minut

170 zł

90 minut

240 zł

120 minut

280 zł

60 minut

150 zł

120 minut

250 zł

50 minut

100 zł

Opłata dla prowadzącej pary mediatorów:

2 godziny sesji indywidualnych – po 1 godzinie dla każdej ze stron – 240 zł za godzinę od osoby
1 godzina sesji wspólnej – 240 zł za godzinę od osoby, za każde następne rozpoczęte pół godziny po 120 zł

Sporządzenie ugody: 250 zł.