Ośrodek SPCh

50 minut

100 zł

60 minut

100 zł

90 minut

140 zł

120 minut

170 zł

60 minut

120 zł

90 minut

160 zł

120 minut

200 zł

90 minut

60 zł / osoby

120 minut

70 zł / osoby

badanie psychologiczne

150 zł

wydanie opinii

200 zł

diagnoza + opinia

300 zł

CO OTRZYMASZ I ZA ILE

CENNIK

Uczestnik terapii indywidualnej lub w parach, zobowiązany jest do powiadomienia o zmianie terminu lub odwołania go, najpóźniej 24 godziny przed terminem. W innej sytuacji zobowiązany jest do zapłaty za nieodbytą sesję.

Istnieje możliwość bezpłatnych konsultacji u każdego specjalisty. Decyzja o przyjęciu na zasadach wolontaryjnych czyli pro bono leży każdorazowo w gestii zespołu.

50 minut

150 zł

60 minut

200 zł

90 minut

270 zł

120 minut

320 zł

60 minut

150 zł

120 minut

250 zł

50 minut

100 zł

Spotkanie indywidualne (w tym spotkanie informacyjne, trwa ok. 1 h) – 130 zł/1 h, za każde następne rozpoczęte pół godziny – 75 zł.

Sesja wspólna (trwa ok. 1,5 h) – 180 zł/1h, dodatkowo za każdą rozpoczętą godzinę – 70 zł.

Sesja indywidualna (w trakcie mediacji) – 100 zł/1 h od osoby.

Mediacje on-line: – 250 zł/1h, za każde następne rozpoczęte pół godziny – 125 zł.

 

Sporządzenie ugody: 250 zł.