NASZ ZESPÓŁ

Wszyscy pracownicy Ośrodka są członkami Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pracują pod superwizją indywidualną i grupową.

Psychoterapeuci i psychologowie

Psychoterapeuta

Specjalista psychoonkolog, superwizor w psychoonkologii, specjalista uzależnień i współuzależnień…

PSYCHOLOG

Trener Treningu Zastępowania Agresji, terapeuta osób indywidualnych oraz małżeństw i par, teolog…

PSYCHOTERAPEUTA

Psychoterapeuta indywidualną osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD), współuzależnionych, osób po traumie…

psychoterapeuta

Psychoterapeuta rodzin i par, dorosłych, młodzieży i dzieci, konsultacje i doradztwo trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, budowania więzi, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania relacji, budowania zaufania…

Psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna (dorośli, młodzież, dzieci), psychoterapia małżeństw i rodzin, pokonywanie kryzysów rozwojowych, psychoterapię osób, które zmagają się z chorobą i niepełnosprawnością swoją i bliskich…

PSYCHOLOG

Terapieuta osób z zaburzeniami osobowości, osób znajdujących się w kryzysie, DDA, uzależnionych, pracuje z młodzieżą, która stwarza problemy wychowawcze…

PSYCHOLOG, FILOZOF

Specjalista uzależnień, udziela pomocy osobom nadużywającym środków psychoaktywnych oraz osobom uzależnionym, pracuje także z bliskimi osób uzależnionych…

 PSYCHOLOG, psychoterapeuta

Psychoterapeuta pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami oraz w trudnościach życiowych. Pomaga osobom dotkniętym problemem mobbingu, pracoholizmu, wypalenia zawodowego, przewlekłego stresu…

Psycholog

Towarzyszenia na etapie początkowej formacji zakonnej, zajmuje się osobami pragnącymi rozeznać swoje powołanie, przeżywającymi trudności i wątpliwości w sferze duchowej…

terapeutka tańcem

Terapeutka tańcem i ruchem, pomaga w duchu chrześcijańskim integrując aspekt duchowy, fizyczny i psychiczny człowieka…

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOONKOLOG

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, par i małżeństw w nurcie systemowym, pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz osobom zmagającym się z chorobą bliskiej osoby…

psycholog

Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych, osób doświadczających przemocy i traumy, a także znajdujących się w kryzysie, pomoc osobom, które zmagają się z zaburzeniami, Pracuje z dorosłymi i młodzieżą oraz rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych…

psycholog, kapłan

Pracuje w terapii grupowej dla osób pochodzących z rodzin zmagających się z problemem choroby alkoholowej,  zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, poradnictwem

psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia młodzieży i dorosłych, konsultacje dotyczące trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, budowania więzi.
Specjalizuje się w pracy z traumą, zaburzeniach lękowych, depresyjnych, poczuciu niskiej wartości, zachowaniach destrukcyjnych…

stażysta, PEDAGOG, DIETETYK

Posiada doświadczenie towarzyszenia i pracy nad zmianą w środowisku zamieszkania, prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię integratywną dla osób dorosłych.

terapeuci uzależnień

psycholog

Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych, osób doświadczających przemocy i traumy, a także znajdujących się w kryzysie, pomoc osobom, które zmagają się z zaburzeniami, Pracuje z dorosłymi i młodzieżą oraz rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych…

PSYCHOLOG

Terapieuta osób z zaburzeniami osobowości, osób znajdujących się w kryzysie, DDA, uzależnionych, pracuje z młodzieżą, która stwarza problemy wychowawcze…

PSYCHOLOG, FILOZOF

Specjalista uzależnień, udziela pomocy osobom nadużywającym środków psychoaktywnych oraz osobom uzależnionym, pracuje także z bliskimi osób uzależnionych…

coach i doradca zawodowy

Coach, Doradca zawodowy

doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne – diagnoza potencjału i talentów dzieci, coaching kariery, trening rozwoju kompetencji osobistych dla rodziców, warsztaty…

NAUCZYCIEL METOD ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

nauczyciel mrp

Prowadzi prelekcje dla młodzieży w tematyce prokreacji oraz przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie do małżeństwa…