Ośrodek SPCh

NASZ ZESPÓŁ

Wszyscy pracownicy Ośrodka są członkami Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pracują pod superwizją indywidualną i grupową.

Psychoterapeuci i psychologowie

Psycholog, Psychoterapeuta

Specjalista psychoonkolog, superwizor w psychoonkologii, specjalista uzależnień i współuzależnień…

PSYCHOLOG, psychoterapeuta

Trener Treningu Zastępowania Agresji, terapeuta osób indywidualnych oraz małżeństw i par, teolog…

PSYCHOLOG, psychoterapeuta

Psychoterapeuta indywidualną osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD), współuzależnionych, osób po traumie…

PSYCHOLOG, psychoterapeuta

Psychoterapeuta rodzin i par, dorosłych, młodzieży i dzieci, konsultacje i doradztwo trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, budowania więzi, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania relacji, budowania zaufania…

PSYCHOLOG, psychoterapeuta uzaleźnień

Terapeuta osób z zaburzeniami osobowości, osób znajdujących się w kryzysie, DDA, uzależnionych, pracuje z młodzieżą, która stwarza problemy wychowawcze…

psycholog, psychoterapeuta uzależnień

Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych, osób doświadczających przemocy i traumy, a także znajdujących się w kryzysie, pomoc osobom, które zmagają się z zaburzeniami, Pracuje z dorosłymi i młodzieżą oraz rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych…

PSYCHOLOG, PEDAGOG

Diagnosta i terapeuta metody integracji sensorycznej, trener rozwoju osobistego. Prowadzi terapię osób znajdujących się w kryzysie. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, Pomaga rodzinom w budowaniu relacji i komunikacji.

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Towarzyszenia na etapie początkowej formacji zakonnej, zajmuje się osobami pragnącymi rozeznać swoje powołanie, przeżywającymi trudności i wątpliwości w sferze duchowej…

terapeutka tańcem

Terapeutka tańcem i ruchem, pomaga w duchu chrześcijańskim integrując aspekt duchowy, fizyczny i psychiczny człowieka…

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Psychoonkolog, psychoterapia indywidualna osób dorosłych, par i małżeństw w nurcie systemowym, pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz osobom zmagającym się z chorobą bliskiej osoby…

psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia młodzieży i dorosłych, konsultacje dotyczące trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, budowania więzi.
Specjalizuje się w pracy z traumą, zaburzeniach lękowych, depresyjnych, poczuciu niskiej wartości, zachowaniach destrukcyjnych…

PSYCHOLOG

Praca z osobami dorosłymi mierzącymi się z problemami wczesnej dorosłości. Pomoc w braku zrozumienia, trudnościach w relacjach, lepszym zrozumieniu siebie i rozwijaniu swoich możliwości…

PSYCHOTERAPEUTA, PEDAGOG, DIETETYK

Psychoterapeutka indywidualna dorosłych i młodzieży, pedagog, dietetyk. Pracuje z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, somatycznymi i odżywiania.

terapeuci uzależnień

psycholog, psychoterapeuta uzależnień

Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych, osób doświadczających przemocy i traumy, a także znajdujących się w kryzysie, pomoc osobom, które zmagają się z zaburzeniami, Pracuje z dorosłymi i młodzieżą oraz rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych…

psycholog, psychoterapeuta uzależnień

Terapieuta osób z zaburzeniami osobowości, osób znajdujących się w kryzysie, DDA, uzależnionych, pracuje z młodzieżą, która stwarza problemy wychowawcze…

coach i doradca zawodowy

Coach, Doradca zawodowy

doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne – diagnoza potencjału i talentów dzieci, coaching kariery, trening rozwoju kompetencji osobistych dla rodziców, warsztaty…

NAUCZYCIEL METOD ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

nauczyciel mrp

Prowadzi prelekcje dla młodzieży w tematyce prokreacji oraz przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie do małżeństwa…

MEDIATOR

MEDIATOR

Dyplomowany mediator rodzinny wpisany na listę stałych mediatorów rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu i doradca małżeński. Członek Polskiego Centrum Mediacji w Poznaniu. W trakcie mediacji skupia się na potrzebach niemego świadka konfliktu, jakim jest dziecko.