Ośrodek SPCh

psycholog (UAM w Poznaniu) i certyfikowany psychoterapeuta (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu). Zajmuje się psychoterapią rodzin i par, dorosłych, młodzieży i dzieci w podejściu systemowym. Prowadzi konsultacje i doradztwo dotyczące trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, budowania więzi, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania relacji, budowania zaufania. Ma szczególną łatwość w kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Wspiera i towarzyszy w rozwoju. Udziela pomocy psychologicznej i terapeutycznej w zaburzeniach somatycznych, nerwicowych, lękowych, depresji, poczuciu niskiej wartości, poczuciu braku sensu, trudnościach w relacjach z rówieśnikami, zachowaniach destrukcyjnych, radzenia sobie z emocjami w tym ze złością oraz ze stresem.