Ośrodek SPCh

nasza misja

O OŚRODKU

Poznański Ośrodek Pomocy Psychologicznej prowadzony przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich powstał 1 czerwca 2005 roku.

Przyjmują w nim psycholodzy, psychoterapeuci, lekarz psychiatra, mediatorzy rodzinni, doradca psychologiczny, kapłan i prawnik. Spotykają się tutaj również grupy samopomocowe, organizujemy warsztaty i szkolenia.

Od powstania Ośrodek mieści się w budynku przy ul. Konarskiego 6. Początkowo zajmował lokal w suterenie z dwoma gabinetami i recepcją. Obecnie posiadamy jedenaście gabinetów, dwie sale konferencyjne oraz własną kaplicę.

Podczas pracy w naszym Ośrodku kierujemy się Zasadami Psychoterapii Chrześcijańskiej. Zostały one określone w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka w 2003 roku i mają charakter ekumeniczny. Są wyrazem zrozumienia pacjentów, którzy chcą być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym, może są w kryzysie wiary lub są niewierzący, czy też poszukują wiary.

kierownik ośrodka

Maria Rozmiarek - psycholog

1
lat pracy
0
wizyt

nasze zasady

Zasady Psychoterapii Chrześcijańskiej

Psychoterapia chrześcijańska:

01

PODSTAWY NAUKOWE

jest oparta na podstawach naukowych w dziedzinie psychologii oraz teologii życia duchowego;

02

DZIAŁANIE BOGA

uwzględnia istnienie i działanie Boga zgodnie z nauką Ewangelii;

03

NATURALNE WYMIARY

uwzględnia naturalne wymiary życia człowieka tj. biologiczny, psychiczny, społeczny, duchowy;

04

JEDNOŚĆ

uwzględniając i szanując osiągnięcia naukowe różnych szkół psychologicznych zakłada jednocześnie psycho-fizyczno-duchową jedność człowieka oraz jego osobiste powołanie przez Boga do pełni życia;

05

ROZWÓJ ZINTEGROWANY

promuje rozwój zintegrowany czyli harmonijne połączenie rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego (rozumianego jako osobista relacja człowieka z Bogiem);

06

ZGODA Z EWANGELIĄ

stosuje wszystkie techniki psychoterapeutyczne, które pozostają w zgodzie z Ewangelią;

07

WYZWOLENIE KU MIŁOŚCI

uznaje w poznaniu prawdy o człowieku i Bogu drogę do wyzwolenia człowieka ku miłości;

08

PROFESJONALIŚCI

oprócz naturalnych metod pracy opartych na naukach psychologicznych i społecznych jest gotowa do współpracy z innymi profesjonalistami, w tym z osobami duchownymi (księżmi, kierownikami duchowymi, egzorcystami);

09

RELACJA TERAPEUTY

zakłada znaczenie osobistej relacji terapeuty z Bogiem (pokora i otwarcie na dary Ducha Św.) dla efektywności terapii.