Ośrodek SPCh

ROZWÓJ MŁODZIEŻY

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Doradztwo zawodowe i edukacyjne skierowane jest do uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz studentów. W trakcie spotkań wspieram młodych ludzi w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły, profilu klasy i kierunku studiów w oparciu o ich potencjał osobowo-zawodowy, talenty i zainteresowania. Jako rodzice często nie posiadamy narzędzi, aby wesprzeć swoje dziecko w decyzji, która może zaważyć na całym ich życiu. Sami nie zajmując się doradztwem zawodowym i edukacyjnym, chcąc nie chcąc, wchodzimy w rolę doradcy naszego dziecka. Dlatego po zakończonych sesjach spotykam się z rodzicem, aby podzielić się wnioskami i wesprzeć go w całym procesie doradczym. Diagnoza oparta jest na badaniu MBTI® stosowanym powszechnie w edukacji amerykańskiej, aby pomóc młodzieży w podjęciu trafnej decyzji, która przełoży się na poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Klient otrzymuje kilkunastostronicowy Raport z badania. Wyniki i wnioski omawiam z rodzicami.


Wspieram również studentów w wyborze kierunku studiów II stopnia, studiów podyplomowych i doradztwie ścieżki kariery. Oferta studiów podyplomowych jest
bogata. Wybór wymaga od nas znajomości nie tylko oferty edukacyjnej, ale swoich predyspozycji i potrzeb rynku pracy.