Ośrodek SPCh

BO CZŁOWIEK JEST DAREM

OFERTA GRUPOWA

Rozwiązywanie problemów w grupie osób, która spotyka się systematycznie, polecane jest szczególnie osobom, które mają problemy w relacjach z innymi, w związkach, a także osobom cierpiącym na nieśmiałość, fobie społeczne, depresje, uzależnienia, zaburzenia osobowości oraz zaburzenia odżywiania, nerwice narządowe i bezsenność.

Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa umożliwia jej uczestnikom ćwiczenie oraz obserwowanie interakcji społecznych, a dzięki temu jest możliwa zmiana zachowania.

Terapia tańcem

Podejmowane tematy mają charakter rozwojowy i edukacyjny, w których muzyka, środki plastyczne, gest i ruch, wplatane są w dynamiczne i twórcze działanie. Sesje terapeutyczne są drogą ku uzdrowieniu.

Terapia uzależnień

Grupy terapeutyczne