Ośrodek SPCh

dla kogo

Terapia uzależnień

Uzależnienie zdefiniować możemy jako „każdy patologiczny związek z każdym zmieniającym nastrój doświadczeniem, który ma uszkadzające konsekwencje w życiu”. Uzależnienie nie wynika z naszych naturalnych potrzeb, takich jak głód czy potrzeba snu, ale jest skutkiem dążenia do zmiany niechcianych uczuć.

Poza uzależnieniami od substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki) coraz więcej osób cierpi z powodu uzależnień od różnego rodzaju czynności, jak komputer, pornografia czy hazard. Choć przyczyny tego typu uzależnień są inne, to ogólny schemat diagnostyczny, czyli główne objawy są podobne. Osoba uzależniona od czynności również ma trudności w kontrolowaniu podejmowanych czynności, źle znosi rezygnację z nich i kontynuuje szkodliwe zachowania mimo istniejących szkodliwych następstw.   

 

Cechami wskazującymi na uzależnienie są:

(na przykładzie uzależnienia od alkoholu)
  • silne pragnienie lub poczucie przymusu picia, czyli tzw. głód alkoholowy

  • upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem: Pacjent ma trudność w powstrzymaniu się od picia, ale też w przerwaniu picia po jego rozpoczęciu. Osobie uzależnionej trudno jest kontrolować ilość i jakość spożywanych napojów alkoholowych. Trudno kontrolować miejsce i czas, w którym spożywa alkohol.

  • zwiększenie tolerancji, do upicia się potrzebna staje się większa ilość alkoholu niż wcześniej. Z czasem tolerancja spada i wtedy do upicia mogą wystarczać bardzo małe ilości alkoholu.

  • zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub zainteresowań. Pacjent zaniedbuje hobby, zainteresowania, cierpią jego kontakty z rodziną i ze znajomymi. Zaabsorbowany jest przede wszystkim poszukiwaniem okazji do picia.

  • spożywanie alkoholu mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw,  takich jak dolegliwości somatyczne, utrata pracy, pogorszenie relacji rodzinnych, straty finansowe.

  • zespół abstynencyjny po zaprzestaniu picia, który charakteryzuje się przede wszystkim dolegliwościami somatycznymi i psychicznymi.

Jak pomagamy?

diagnozujemy uzależnienia od alkoholu, innych środków psychotropowych i innych zachowań oraz współuzależnienia

prowadzimy terapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dla dorosłych dzieci alkoholików, terapię zarówno na poziomie edukacyjnym, jaki i pogłębionym ( w tym terapię prowadzoną w oparciu o tzw. redukcję szkód);

zalecamy udział w grupach samopomocowych, pracujących w oparciu o 12 Kroków i 12 Tradycji (AA, Al-Anon)

Skuteczność leczenia uzależnienia od alkoholu (utrzymywanie trzeźwości) jest warunkowana wieloma czynnikami, między innymi: nasileniem  motywacji do zmiany swojego życia (motywacja wewnętrzna), obawą przed utratą rodziny czy pracy (motywacja zewnętrzna),  wsparciem ze strony bliskich, rozumieniem przez nich problemu i umiejętnym postępowaniem, pozbawiającym osobę uzależnioną komfortu picia, także aktywnym udziałem osoby uzależnionej w całym procesie leczenia.