Ośrodek SPCh

MEDIACJE

Mediacja jest procesem doprowadzania do zgody, w którym bezstronna osoba trzecia (mediator) pomaga zwaśnionym stronom znaleźć satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie.

Mediacja jest działaniem na rzecz osiągnięcia stosunku „wygrana-wygrana” przez wszystkich uczestników konfliktu. Silny nacisk kładzie się na odbudowanie relacji między stronami, a nie ustalenie proporcji winy za to, co zdarzyło się w przeszłości.

Proces mediacyjny daje zaangażowanym w konflikt osobom okazję do refleksji i zastanowienia się nad możliwościami uzdrowienia sytuacji. To może oznaczać przyjrzenie się własnemu zachowaniu, jak również zachowaniom innych. Proces ma stworzyć atmosferę, jaka pozwoli uczestnikom konfliktu wypracować ich własne praktyczne rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron. A to, z kolei, umożliwi odbudowanie relacji międzyludzkich w trakcie wspólnej pracy nad rozwiązaniem. Mediacja jest również doskonałym narzędziem przeciwdziałania konfliktom i może być skutecznie wykorzystywana do przerywania eskalacji problemów.

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne są jednym ze sposobów pozasądowego rozwiązywania konfliktów przy wsparciu neutralnej i bezstronnej osoby. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacjom jest bardzo szeroki. Mogą to być miedzy innymi:

Mediacje rodzinne pomagają w zawarciu porozumienia i tym samym wypracowaniu kompromisowego rozwiązania, zaakceptowanego przez obie strony, z pełnym ich wpływem na kształt zawartego porozumienia.

Jeśli chcecie Państwo wypracować rozwiązanie akceptowalne dla obydwu stron, polecamy skorzystanie z usług mediatora. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia mediacji jest dobra wola i zgoda obu stron sporu.

Bezpłatna konsultacja

Zapraszam do kontaktu by uzyskać informację, w jakich sytuacjach można przeprowadzić mediacje i co można na nich zyskać. Podczas rozmowy można się dowiedzieć jakie są etapy mediacji, jak się do niej przygotować. Preferuję kontakt telefoniczny :

Regulamin świadczenia usług:

 1. Warunkiem przystąpienia do mediacji jest indywidualne spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu zasad mediacji, określeniu przedmiotu sporu, ustaleniu sposobu płatności, wyrażenie zgody na  mediację.
 2. Określenie „posiedzenie mediacyjne” oznacza: 
  • spotkanie indywidualne;
  • spotkanie wstępne;
  • spotkanie wspólne;
  • posiedzenie on-line. 

  Istnieje możliwość zaplanowania kilku posiedzeń jednego dnia:

  • posiedzenia indywidualne z każdą osobą oddzielnie;
  • spotkania wspólne.

  Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.

 3. Zaświadczenie o zgłoszeniu się na mediację, mediator wydaje wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z drugą stroną oraz otrzymaniu od niej zgody pisemnej. Niezbędnym warunkiem wydania zaświadczenia, jest uczestnictwo przynajmniej na jednym posiedzeniu mediacyjnym, wszystkich stron sporu.
 4. W przypadku niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100 zł oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.].