Ośrodek SPCh

PSYCHOTERAPIA PAR

Małżeństwa i pary w terapii pojawiają się, gdy:

*

w związek nadmiernie ingeruje osoba trzecia (np. rodzic, koleżanka czy kolega, rodzeństwo itd.) lub dochodzi do złamania wierności w związku;

*

ważniejsze są indywidualne sprawy, pasje, praca niż relacja w związku;

*

pojawia się przemoc słowna, fizyczna, finansowa lub seksualna;

*

jeden z małżonków pogrąża się w nałogu;

*

dzieci stają się kartą przetargową;

*

na dzieciach rodzice rozładowują swoje frustracje;

*

dzieci stają się narzędziem małżeńskiego konfliktu;

*

pojawia się choroba jednego z małżonków (partnerów), która pogrąża w chaosie, bezradności lub zgorzknieniu;

*

zmienia się system wartości jednego z małżonków (partnerów) lub obydwojga;

*

pojawiają się zmiany w życiu, które przerastają możliwości adaptacyjne;

*

negatywnych doświadczeń, myśli i odczuć w związku jest więcej niż pozytywnych;

*

komunikacja nie służy już rozwiązywaniu problemów, ale wciąż je mnoży;

*

partner/partnerka unika spotkań, rozmów, kontaktu itp.;

*

okresy milczenia (ciche dni) są coraz dłuższe i coraz bardziej uciążliwe;

*

przeszłość okazuje się ważniejsza niż teraźniejszość i przyszłość (wypominanie, udowadnianie racji, żal, pretensje, brak wybaczenia itd.);

*

dotychczasowe próby rozwiązania problemów spełzły na niczym lub pogorszyły sytuację;

*

małżonkowie (partner/partnerka) zaczynają tracić do siebie szacunek;

Lista nie wyczerpuje możliwych przyczyn kryzysu!

Mogą się zdarzyć podobne i inne trudne sytuacje w związku, które popychają do zasięgnięcia rady u psychoterapeuty i omówienia sytuacji, aby zdecydować o tym, co dalej należy czynić, aby nie pogarszać sytuacji i jak najszybciej wyjść z kryzysu. Nie należy czekać z tym zbyt długo, gdyż relacja nigdy nie stoi w miejscu: albo się rozwija, albo ulega dalszej degradacji. Uchwycenie problemu w porę pozwala zaoszczędzić zbędnych strat, szybciej rozwiązać problem lub uniknąć rozpadu związku.

Wiele małżeństw i par decyduje się na spotkania u psychoterapeuty nie w głębokim kryzysie, ale po to, by poprawić jakość relacji. Niekiedy jest to decyzja jednej ze stron w terapii indywidualnej.

W naszym Ośrodku przyjmujemy każdą parę w kryzysie, która pragnie skorzystać z pomocy terapeuty. Terapeuta posługuje się wszystkimi dostępnymi w psychoterapii technikami i umiejętnościami, aby pomóc osobom zbliżyć się ponownie do siebie w postawie szacunku oraz poprawić trudną sztukę komunikacji, w której nie ma przegranych. Podstawową techniką, rozwiązywania problemów, poprawy komunikacji i tworzenia bliskości w związku jest rozmowa, która w ramach terapii może mieć różny charakter i kształt, zawsze jednak przebiega w konwencji spotkania rozwijającego szacunek do samych siebie i do siebie nawzajem, poczucie własnej wartości i sprawstwa. Rozmowa przebiega z udziałem terapeuty odzwierciedlającego i komentującego problem, proponującego zmianę wzorców komunikacji i zachowań, moderatora na drodze ćwiczenia nowych sprawności, motywującego do zmian oraz dbającego, by żadna ze stron kryzysu nie czuła się gorsza.

Poza wszystkimi dostępnymi środkami w psychoterapii nasi terapeuci dotykają również wymiaru duchowego, religijnego czy światopoglądowego, jednak w taki sposób, w jaki zgadzają się na to małżonkowie oraz w jaki może to pomóc małżonkom rozwinąć płaszczyznę lepszej komunikacji i większego dostrojenia się do siebie, przełamać nieporozumienia, uzyskać większą motywację do zmian czy zbudować bogatsze zaplecze do pokonania kryzysu.

Długość terapii uzależniona jest od wypracowanej wstępnie umowy o tym, nad czym para pracuje i co pragnie zmienić, a następnie od jej weryfikacji w trakcie terapii.

Terapia małżeństw i par jest zwykle dużym trudem dokonywania zmian w samym/samej sobie. Jeśli trud jest szczery i celowy, to zawsze owocuje radością i wolnością
w dalszym dokonywaniu lepszych decyzji i w działaniach.