Ośrodek SPCh

BO CZŁOWIEK MA DUSZĘ

OFERTA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna skierowana jest od osób, czasem par, czy rodzin, które chcą wspólnie z terapeutą znaleźć drogę rozwoju, zdefiniować trudności w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka.

Respektujemy wolność i godność osoby oraz, świadomie i adekwatnie do konkretnego problemu pacjenta, korzystamy z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych.

Terapeuta posługuje się dostępnymi w psychoterapii technikami i umiejętnościami, aby pomóc osobom zbliżyć się ponownie do siebie w postawie szacunku oraz poprawić trudną sztukę komunikacji.

Psycholog dostosowuje formy kontaktu do potrzeb dziecka, w ten sposób buduje relację zaufania, bezpieczeństwa oraz akceptacji, aby jak najlepiej poznać i zrozumieć uczucia, emocje oraz potrzeby danego dziecka.

Akceptacja i szacunek dla pacjenta są podstawowymi zasadami pracy Doradcy. Doradcy ułatwiają przejście przez proces, którego celem jest umożliwienie zmiany lub wyboru i pozwoli pozwoli klientowi odnieść się do wielu obszarów własnego życia

Diagnoza mocnych stron i talentów dziecka, aby wiedzieć jak uczyć się efektywnie, jak współpracować z rówieśnikami, jak ułożyć sobie relacje z nauczycielami i rodzicami.
Trening kompetencji osobistych, aby rodzic był lepiej przygotowany do podejmowania wyzwań rodzicielskich wraz z dorastaniem dziecka. 

Ruch, taniec, muzyka w terapii wykorzystywane są jako forma uzdrawiania i szansa na rozwój, połączone są z bogatą kompozycją krótkich układów opartych na elementach różnorodnych technik tańca. W programie sesji, zawarte są również elementy relaksacji, masażu i medytacji słowa, które prowadzi do wyciszenia i odpoczynku. Dla osób w każdym wieku.

Uzależnienie nie wynika z naszych naturalnych potrzeb, takich jak głód czy potrzeba snu, ale jest skutkiem dążenia do zmiany niechcianych uczuć. Uzależnienie przez długi czas może pozostać nierozpoznane, przybierając postać akceptowanego społecznie stylu życia.

Metody Rozpoznawania Płodności (MRP) zapewniają: satysfakcję, eko-podejście, skuteczność i działają długie lata.