Ośrodek SPCh

PORADNICTWO

Counselling/Poradnictwo Psychologiczne jest procesem mającym na celu podniesienie poczucia dobrostanu psychologicznego osoby. Rozpoczyna się wówczas, gdy Doradca/Counsellor spotyka się z klientem w otoczeniu prywatności i zaufania, aby zbadać obszar trudności, których doświadcza osoba. Może to być doświadczany stres, brak satysfakcji z życia lub utrata poczucia kierunku lub celu w życiu.

Uważnie i cierpliwie wysłuchując pacjenta Doradca/Counsellor zaczyna postrzegać opisywane problemy z jego punktu widzenia, Jednocześnie może pomóc klientowi zobaczyć jego sytuację jaśniej, możliwe, że z innej perspektywy.

Akceptacja i szacunek dla pacjenta są podstawowymi zasadami pracy Doradcy. W miarę jak rozwija się wzajemna relacja między klientem i Doradcą, rośnie też ich wzajemne poczucie zaufania. To, z kolei, pozwoli klientowi odnieść się do wielu obszarów własnego życia. Counselling/poradnictwo to nie udzielanie rad lub wskazywanie klientowi konkretnego sposobu postępowania. Doradcy nie oceniają, a raczej ułatwiają przejście przez proces, którego celem jest umożliwienie zmiany lub wyboru, lub obniżenie poczucia zagubienia.