Ośrodek SPCh

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

w podjeściu chrześcijańskim

W psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim respektujemy wolność i godność osoby oraz, świadomie i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta, korzystamy z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Integracja dotyczy poziomów funkcjonowania człowieka: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego.

Zakłada także znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii. Zatem integratywność rozumiana jest przez nas w trzech kontekstach:

Zintegrowana koncepcja osoby jako jedności w rozumieniu antropologii chrześcijańskiej.

Zintegrowany sposób korzystania z dorobku różnych szkół psychoterapii, dostosowany do problemu pacjenta i etapu terapii.

Znaczenie integracji wewnętrznej psychoterapeuty dla efektywności terapii.

Psychoterapia to zazwyczaj długotrwały proces towarzyszenia osobie w głębszym zrozumieniu jej aktualnej sytuacji życiowej oraz przepracowaniu trudnych doświadczeń. Psychoterapia prowadzi do zmiany, która dokonuje się w ramach specyficznej relacji terapeutycznej. Klient z pomocą psychoterapeuty określa, jaka zmiana jest dla niego pożądana i w jaki sposób mógłby ją osiągnąć, w ramach tej formy współpracy. Dzięki psychoterapii możliwe jest lepsze zrozumienie swoich zachowań, a co za tym idzie zwiększenie komfortu funkcjonowania.