Ośrodek SPCh

Indywidualne sesje terapii tańcem i ruchem dla par

Terapia tańcem i ruchem ma charakter osobistego spotkania pary osób z terapeutką i stanowi okazję, aby zmierzyć się z trudnościami w obszarze:

cielesności, seksualności, trudności egzystencjalnych, stresów, kryzysów i napięć, wypalenia relacyjnego, trudności psycho-fizycznych oraz tych wypływających z podłoża duchowego.

Spotkanie oparte jest zarówno na rozmowie jak i na części praktycznej, w której dochodzi do głosu ,,mowa ciała” oparta na ruchu, wymownym geście w relacji do drugiej osoby, swobodnym improwizowanym tańcu, ćwiczeniach rozluźniających i tych, których zadaniem jest zbliżenie się do siebie (danej pary) zarówno w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym.
Części praktycznej towarzyszy muzyka oraz proste układy/ choreografie, w których można odkrywać wartość siebie i innych w pełniejszy i bardziej kreatywny sposób.
Terapia jest wspaniałym narzędziem ku uzdrowieniu relacji i może stanowić formę terapii profilaktycznej
i uzupełniającej.

DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

TERAPIA TAŃCEM

Terapia tańcem skierowana jest do szerokiej grupy osób poszukujących wsparcia i pomocy na płaszczyźnie egzystencjalnej.

Sesje indywidualne terapii tańcem i ruchem obejmują nieustannie przeplatające się ze sobą dwa wymiary spotkania: część relacyjna oparta na rozmowie między pacjentem i terapeutką, oraz część praktyczna, w której wybrzmiewa różnorodność tańca połączonego z ruchem naturalnym, gestem, muzyką i wykorzystaniem środków plastycznych takich jak np. rysunek.
Każde spotkanie zawiera aspekty edukacyjne, w których ruch, taniec, muzyka jako forma uzdrawiania i szansa na rozwój, połączony jest z bogatą kompozycją krótkich układów opartych na elementach różnorodnych technik tańca. W programie sesji, zawarte są również elementy relaksacji, masażu i medytacji słowa, które prowadzi do wyciszenia i odpoczynku.

Zaproszony jest każdy, kto zmaga się z zaburzeniami nastroju, problemami egzystencjalnymi, zdrowotnymi, z samotnością bądź innymi trudnościami na poziomie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym.

Sesje stanowią również formę terapii profilaktycznej i uzupełniającej inne terapie i skierowane są zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla osób dorosłych i dojrzałych wiekiem.

Terminy ustalane indywidualnie pod numerem telefonu: