Ośrodek SPCh

psycholog (UAM), specjalista terapii uzależnień (certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji (specjalizacja w GPSK UM im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu), ukończone studium przygotowania pedagogicznego dla psychologów (UAM). Prowadzi terapię osób z zaburzeniami osobowości, osób znajdujących się w kryzysie, DDA, uzależnionych (od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków, internetu, hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych) zarówno młodzieży jak i dorosłych. Pracuje z młodzieżą, która stwarza problemy wychowawcze, a także z rodzicami.