Ośrodek SPCh

psycholog (UAM), specjalista terapii uzależnień (w trakcie procesu certyfikacji). Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym. Ponadto terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta korzystając z innych nurtów psychoterapeutycznych. Realizator programów dla sprawców przemocy wg Modelu Duluth. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, terapię par, małżeństw i rodzin, osób uzależnionych (od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków, internetu, hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych) i współuzależnionych, osób doświadczających przemocy i traumy, a także znajdujących się w kryzysie. Ponadto udziela pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom, które zmagają się z zaburzeniami somatycznymi, odżywiania, nerwicowymi, lękowymi i depresyjnymi. Pracuje zarówno z osobami dorosłymi jak i młodzieżą oraz rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych.