Ośrodek SPCh

Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz tzw: młodymi dorosłymi (20-35 r.ż), którzy
wkraczając w nowe przestrzenie i role społeczne mierzą się z wyzwaniami wczesnej
dorosłości, nierzadko zderzając się z rzeczywistością. Pomagam osobom, które doświadczają
problemów emocjonalnych, trudności w relacjach, braku zrozumienia w obszarze
zawodowym i rodzinnym. Osobom poszukującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub
chcących lepiej zrozumieć siebie i rozwijać własne możliwości.


Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
Aktualnie w trakcie 4.5 letniego kursu psychoterapii w podejściu integracyjnym (nurty
psychoterapeutyczne: psychodynamiczny, systemowy, behawioralno-poznawczy,
humanistyczny), atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dodatkowo
ukończyłam studia podyplomowe z seksuologii, psychologii transportu, zarządzania zasobami
ludzkimi. Nieustannie rozwijam swoje kompetencje zawodowe. Ukończyłam lub jestem w
trakcie realizowania kursów z różnych obszarów psychologicznych, które razem pozwalają
holistycznie spojrzeć na trudności z jakimi zmaga się drugi człowiek.