Ośrodek SPCh

magister sztuki, terapeutka tańcem i ruchem, dyplomowany pedagog tańca i tancerz sceniczny. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Tańca – Palucca Hochschule fur Tanz Dresden – w Dreźnie oraz Studium Teologii Duchowości przy Wyższym Seminarium Duchowym w Poznaniu. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała na ogólnopolskich i międzynarodowych szkoleniach, w pracy w Ośrodku Pomocy Psychologicznej w Poznaniu, w pracy artterapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi z zespołem Downa, osobami starszymi, duchownymi i grupami osób zmagających się z problemami egzystencjalnymi. Pomaga w duchu chrześcijańskim integrując aspekt duchowy, fizyczny i psychiczny człowieka.
Prowadzi terapię indywidualną, par oraz grupową.