Ośrodek SPCh

psycholog (UAM) psychoterapeuta (SPCH Warszawa), terapeuta EMDR, praktyk Brainspotting prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD), współuzależnionych, osób po traumie spowodowanej np.wypadkami, wykorzystaniem seksualnym, przemocą, cierpiących z powodu strat (poronienie, aborcja, śmierć bliskiej osoby).