Ośrodek SPCh

60 minut

100 zł

90 minut

140 zł

120 minut

170 zł

60 minut

120 zł

90 minut

160 zł

120 minut

200 zł

90 minut

60 zł / osoby

120 minut

70 zł / osoby

badanie psychologiczne

150 zł

wydanie opinii

200 zł

diagnoza + opinia

300 zł

DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

CENNIK

Uczestnik terapii indywidualnej lub w parach, zobowiązany jest do powiadomienia o zmianie terminu lub odwołania go, najpóźniej 24 godziny przed terminem. W innej sytuacji zobowiązany jest do zapłaty za nieodbytą sesję.

Istnieje możliwość bezpłatnych konsultacji u każdego specjalisty. Decyzja o przyjęciu na zasadach wolontaryjnych czyli pro bono leży każdorazowo w gestii zespołu.

50 minut

130 zł

60 minut

170 zł

90 minut

250 zł

120 minut

280 zł

60 minut

130 zł

120 minut

230 zł

50 minut

100 zł

Spotkanie indywidualne (w tym spotkanie informacyjne, trwa ok. 1 h) – 110 zł/1 h, za każde następne rozpoczęte pół godziny – 65 zł.

Sesja wspólna (trwa ok. 1,5 h) – 160 zł/1h, dodatkowo za każdą rozpoczętą godzinę – 60 zł.

Sesja indywidualna (w trakcie mediacji) – 80 zł/1 h od osoby.

Mediacje on-line: – 230 zł/1h, za każde następne rozpoczęte pół godziny – 115 zł.

Sporządzenie ugody: 230 zł.