Ośrodek SPCh

Dyplomowany mediator rodzinny wpisany na listę stałych mediatorów rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu i doradca małżeński. Członek Polskiego Centrum Mediacji w Poznaniu.

Ukończyła UMK w Toruniu i AE w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe „Przygotowanie do Życia w Rodzinie”, UAM. Prowadzi mediacje oraz szkolenia w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów dla osób dorosłych oraz szkolenia dla młodzieży w zakresie mediacji rówieśniczych.

W trakcie mediacji skupia się na potrzebach niemego świadka konfliktu, jakim jest dziecko. Ukierunkowuje rodziców na relacje ułatwiające prawidłowy rozwój dziecka. W pracy i życiu prywatnym wspiera rozwój osobisty, pracuje nad budowaniem i doskonaleniem dobrych związków i relacji w oparciu o Nonviolent Communication (znanym w Polsce pod nazwą Porozumienie bez Przemocy).