Ośrodek SPCh

Pedagog, ukończyłam specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (UAM Poznań), dietetyk, specjalność: dietetyka w turystyce (AWF Poznań). Obecnie psychoterapeuta w trakcie szkolenia (PWT Wrocław).
Posiadam doświadczenie towarzyszenia i pracy nad zmianą w środowisku zamieszkania: dzieciom, rodzicom, seniorom, oraz osobom ze stwardnieniem rozsianym. W ramach stażu w SPCH prowadzę konsultacje psychologiczne oraz terapię integratywną dla osób dorosłych. Szczególnie interesuje mnie: dietetyka (zaburzenia odżywiania), relacje małżeńskie (praca mgr o konfliktach małżeńskich), depresja, czy zaburzenia lękowe.