Ośrodek SPCh

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Oferuje pomoc psychologiczną i psychoterapię w nurcie systemowym, wykorzystując także metody zapożyczone z innych kierunków psychoterapeutycznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną (dorośli, młodzież, dzieci), psychoterapię małżeństw i rodzin. Dzieci i dorastających wspiera w pokonywaniu kryzysów rozwojowych, a rodziców w lepszym ich rozumieniu. Prowadzi psychoterapię osób, które zmagają się z chorobą i niepełnosprawnością (fizyczną, intelektualną), swoją lub bliskiej osoby. Pomaga niepełnosprawnym w pokonywaniu problemów wynikających z utraty sprawności, w przywróceniu równowagi emocjonalnej i wypracowaniu nowych, efektywnych sposobów kierowania swoim życiem. Oferuje wsparcie i pomoc rodzicom oraz rodzeństwu osób z ograniczoną sprawnością intelektualną i fizyczną. Pracuje z osobami będącymi w sytuacji kryzysowej, które czują się samotne i nierozumiane, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu satysfakcjonujących związków, żyją w ciągłym stresie, mają problemy emocjonalne i doświadczają poczucia utraty sensu życia.