Ośrodek SPCh

Tomasz Kilarski

psycholog (UAM), certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym. Ponadto terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta korzystając z innych nurtów psychoterapeutycznych. Realizator programów dla sprawców przemocy wg Modelu Duluth. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, terapię par, małżeństw i rodzin, osób uzależnionych (od narkotyków, alkoholu, […]

Jerzy Gościniak

Doktor nauk humanistycznych, absolwent filozofii i psychologii klinicznej na UAM w Poznaniu. Specjalista uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończył Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, szkolenia w zakresie uzależnień czynnościowych (hazard, internet, seks) oraz czteroletni kurs terapii analitycznej Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.Pracuje […]

Małgorzata Leśniewska

psycholog (UAM), specjalista terapii uzależnień (certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji (specjalizacja w GPSK UM im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu), ukończone studium przygotowania pedagogicznego dla psychologów (UAM). Prowadzi terapię osób z zaburzeniami osobowości, osób znajdujących się w kryzysie, DDA, uzależnionych (od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków, internetu, hazardu oraz innych uzależnień […]