Anna Rybus

magister inżynier, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego, nauczyciel metod rozpoznawania płodności, Instruktor Creighton Model System (Creighton Model System – to narzędzie diagnostyczne w NaProTechnology®), nauczyciel, wykładowca akademicki. Dorosłych (narzeczeni, pary, panie, małżeństwa) naucza metod rozpoznawania płodności. Prowadzi: prelekcje dla młodzieży w tematyce prokreacji oraz przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie do małżeństwa.

Magdalena Urbanowicz

Doradca zawodowy i edukacyjny, coach kariery, trener rozwoju kompetencji osobistych, tutor edukacyjny, certyfikowany praktyk metody MBTI® i MMTIC® Z wykształcenia filolog – pedagog. Ukończyłam Doradztwo Zawodowe i Personalne (UAM) w 2007 r., szkoliłam się w Anglii (Oxford Psychological Press), Danii ( Copenhagen Leadership Center), Irlandii (Career Decisions Ireland). Jestem trenerem narzędzia diagnozującego talenty i osobowość […]

Helena Glazer

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: Psychologia kliniczna. Psychoterapeuta systemowy, ukończyła Kurs Zaawansowany z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Terapeuta EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR w Warszawie). Psychoonkolog.Oferuje pomoc psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par i małżeństw w nurcie systemowym korzystając […]

Monika Gałęska

magister sztuki, terapeutka tańcem i ruchem, dyplomowany pedagog tańca i tancerz sceniczny. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Tańca – Palucca Hochschule fur Tanz Dresden – w Dreźnie oraz Studium Teologii Duchowości przy Wyższym Seminarium Duchowym w Poznaniu. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała na ogólnopolskich i międzynarodowych szkoleniach, w pracy w Ośrodku Pomocy […]

Aneta Miś USJK

psycholog, absolwentka KUL, od ponad dwudziestu lat w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK. Ukończyła podyplomowe studium SPCh w zakresie praktycznych umiejętności psychologicznych. Posiada doświadczenie towarzyszenia na etapie początkowej formacji zakonnej. Prowadzi dni skupienia i rekolekcje dla młodych dorosłych z elementami rozeznawania drogi życia. Zajmuje się osobami pragnącymi rozeznać swoje powołanie, przeżywającymi trudności i wątpliwości w sferze […]

Anna Stańczyk

Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz psychoterapii psychodynamicznej.Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z trudnościami życiowymi, przewlekłymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi (psychozy, zaburzenia nastroju, lękowe, stresowe pourazowe, zaburzenia osobowości), z pacjentami z podwójną diagnozą, z osobami zmagającymi się z lękiem, w kryzysie i po doświadczeniach traumatycznych. Udziela […]

Żaneta Stelter

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Oferuje pomoc psychologiczną i psychoterapię w nurcie systemowym, wykorzystując także metody zapożyczone z innych kierunków psychoterapeutycznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną (dorośli, młodzież, dzieci), psychoterapię małżeństw i rodzin. Dzieci i dorastających wspiera w pokonywaniu kryzysów rozwojowych, a rodziców w lepszym ich rozumieniu. Prowadzi psychoterapię osób, które zmagają się z chorobą i […]

Bresińska Ewa

psycholog (UAM w Poznaniu) i certyfikowany psychoterapeuta (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu). Zajmuje się psychoterapią rodzin i par, dorosłych, młodzieży i dzieci w podejściu systemowym. Prowadzi konsultacje i doradztwo dotyczące trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, budowania więzi, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania relacji, budowania zaufania. Ma szczególną łatwość w kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Wspiera i […]