Ośrodek SPCh

Marzena Hyżyk

Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz tzw: młodymi dorosłymi (20-35 r.ż), którzywkraczając w nowe przestrzenie i role społeczne mierzą się z wyzwaniami wczesnejdorosłości, nierzadko zderzając się z rzeczywistością. Pomagam osobom, które doświadczająproblemów emocjonalnych, trudności w relacjach, braku zrozumienia w obszarzezawodowym i rodzinnym. Osobom poszukującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych lubchcących lepiej zrozumieć siebie i rozwijać własne możliwości. […]

Marta Deszczyńska

Dyplomowany mediator rodzinny wpisany na listę stałych mediatorów rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu i doradca małżeński. Członek Polskiego Centrum Mediacji w Poznaniu. Ukończyła UMK w Toruniu i AE w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe „Przygotowanie do Życia w Rodzinie”, UAM. Prowadzi mediacje oraz szkolenia w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów dla osób dorosłych oraz szkolenia dla […]

Beata Bartczak

psycholog, pedagog, certyfikowany diagnosta i terapeuta metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej), trener rozwoju osobistego, terapeuta rodzin (dorosłych oraz dzieci i młodzieży). Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, nieśmiałości (w tym mutyzmu wybiórczego). Prowadzi terapię osób znajdujących się w kryzysie rozwojowym, jak i sytuacyjnym. Świadczy pomoc rodzinom w aspekcie rozwiązywania konfliktów, […]

Paulina Piotrowska

Pedagog, ukończyłam specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (UAM Poznań), dietetyk, specjalność: dietetyka w turystyce (AWF Poznań). Obecnie psychoterapeuta w trakcie szkolenia (PWT Wrocław).Posiadam doświadczenie towarzyszenia i pracy nad zmianą w środowisku zamieszkania: dzieciom, rodzicom, seniorom, oraz osobom ze stwardnieniem rozsianym. W ramach stażu w SPCH prowadzę konsultacje psychologiczne oraz terapię integratywną dla osób dorosłych. Szczególnie […]

Magdalena Janowicz

psycholog, psychoterapeuta.Jestem absolwentką psychologii, specjalności klinicznej na UAM w Poznaniu. Ukończyłam również 4 letnie Studia Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Uzyskałam certyfikat terapeuty poznawczo behawioralnego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.Zajmuję się psychoterapią młodzieży i dorosłych. Prowadzę również konsultacje dotyczące trudności wychowawczych,komunikacji w rodzinie, budowania więzi, rozwiązywania konfliktów.Specjalizuję się w pracy z […]

Anna Rybus

magister inżynier, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego, nauczyciel metod rozpoznawania płodności, Instruktor Creighton Model System (Creighton Model System – to narzędzie diagnostyczne w NaProTechnology®), nauczyciel, wykładowca akademicki. Dorosłych (narzeczeni, pary, panie, małżeństwa) naucza metod rozpoznawania płodności. Prowadzi: prelekcje dla młodzieży w tematyce prokreacji oraz przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie do małżeństwa.

Magdalena Urbanowicz

Magdalena Urbanowicz filolog i pedagog, trener komunikacji par małżeńskich, coach kariery, doradca chrześcijański (IPC) Od 2006 roku pracuję jako trener rozwoju osobistego i trener komunikacji par małżeńskich, coach kariery oraz doradca chrześcijański prowadząc warsztaty rozwoju osobistego oraz sesje coachingowe. Ukończyłam Doradztwo Zawodowe i Personalne (UAM), a następnie szkoliłam się w Anglii (Oxford Psychological Press), Danii […]

Helena Glazer

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Psychologia kliniczna. Psychoterapeuta systemowy, ukończyła Kurs Zaawansowany z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Terapeuta EMDR. Psychoonkolog. Praktyk Brainspotting.Oferuje pomoc psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par i małżeństw w nurcie systemowym korzystając także z innych nurtów […]

Monika Gałęska

magister sztuki, terapeutka tańcem i ruchem, dyplomowany pedagog tańca i tancerz sceniczny. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Tańca – Palucca Hochschule fur Tanz Dresden – w Dreźnie oraz Studium Teologii Duchowości przy Wyższym Seminarium Duchowym w Poznaniu. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała na ogólnopolskich i międzynarodowych szkoleniach, w pracy w Ośrodku Pomocy […]