Ośrodek SPCh

Helena Glazer

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Psychologia kliniczna. Psychoterapeuta systemowy, ukończyła Kurs Zaawansowany z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Terapeuta EMDR. Psychoonkolog. Praktyk Brainspotting.Oferuje pomoc psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par i małżeństw w nurcie systemowym korzystając także z innych nurtów […]

Monika Gałęska

magister sztuki, terapeutka tańcem i ruchem, dyplomowany pedagog tańca i tancerz sceniczny. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Tańca – Palucca Hochschule fur Tanz Dresden – w Dreźnie oraz Studium Teologii Duchowości przy Wyższym Seminarium Duchowym w Poznaniu. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała na ogólnopolskich i międzynarodowych szkoleniach, w pracy w Ośrodku Pomocy […]

Aneta Miś USJK

psycholog, absolwentka KUL, od ponad dwudziestu lat w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK. Ukończyła podyplomowe studium SPCh w zakresie praktycznych umiejętności psychologicznych. Posiada doświadczenie towarzyszenia na etapie początkowej formacji zakonnej. Prowadzi dni skupienia i rekolekcje dla młodych dorosłych z elementami rozeznawania drogi życia. Zajmuje się osobami pragnącymi rozeznać swoje powołanie, przeżywającymi trudności i wątpliwości w sferze […]

Anna Stańczyk

Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz psychoterapii psychodynamicznej.Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z trudnościami życiowymi, przewlekłymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi (psychozy, zaburzenia nastroju, lękowe, stresowe pourazowe, zaburzenia osobowości), z pacjentami z podwójną diagnozą, z osobami zmagającymi się z lękiem, w kryzysie i po doświadczeniach traumatycznych. Udziela […]

Żaneta Stelter

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Oferuje pomoc psychologiczną i psychoterapię w nurcie systemowym, wykorzystując także metody zapożyczone z innych kierunków psychoterapeutycznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną (dorośli, młodzież, dzieci), psychoterapię małżeństw i rodzin. Dzieci i dorastających wspiera w pokonywaniu kryzysów rozwojowych, a rodziców w lepszym ich rozumieniu. Prowadzi psychoterapię osób, które zmagają się z chorobą i […]

Bresińska Ewa

psycholog (UAM w Poznaniu) i certyfikowany psychoterapeuta (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu). Zajmuje się psychoterapią rodzin i par, dorosłych, młodzieży i dzieci w podejściu systemowym. Prowadzi konsultacje i doradztwo dotyczące trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, budowania więzi, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania relacji, budowania zaufania. Ma szczególną łatwość w kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Wspiera i […]

Tomasz Kilarski

psycholog (UAM), certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym. Ponadto terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta korzystając z innych nurtów psychoterapeutycznych. Realizator programów dla sprawców przemocy wg Modelu Duluth. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, terapię par, małżeństw i rodzin, osób uzależnionych (od narkotyków, alkoholu, […]

Jerzy Gościniak

Doktor nauk humanistycznych, absolwent filozofii i psychologii klinicznej na UAM w Poznaniu. Specjalista uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończył Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, szkolenia w zakresie uzależnień czynnościowych (hazard, internet, seks) oraz czteroletni kurs terapii analitycznej Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.Pracuje […]

Małgorzata Leśniewska

psycholog (UAM), specjalista terapii uzależnień (certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji (specjalizacja w GPSK UM im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu), ukończone studium przygotowania pedagogicznego dla psychologów (UAM). Prowadzi terapię osób z zaburzeniami osobowości, osób znajdujących się w kryzysie, DDA, uzależnionych (od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków, internetu, hazardu oraz innych uzależnień […]

Justyna Frąckowiak

psycholog (UAM) psychoterapeuta (SPCH Warszawa), terapeuta EMDR, praktyk Brainspotting prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD), współuzależnionych, osób po traumie spowodowanej np.wypadkami, wykorzystaniem seksualnym, przemocą, cierpiących z powodu strat (poronienie, aborcja, śmierć bliskiej osoby).